Logo SHub
hint-header

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Can Lộc – Hà Tĩnh

Mô tả

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CAN LỘC (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN I NĂM 2023 MÔN: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 201 Họ và tên học sinh: ....................................................... Số báo danh: .................................................................. Câu 1. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là B. y 2 . A. x 2 . D. x 2 . C. y 2 . Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình log 3 x 1 1 là A. ; 4 B. 1; 4 C. ; 4 D. 1; 4 Câu 3. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M 2;1;3 trên đường Ox có tọa độ là B. 2;1;0 . C. 2;0;3 . D. 0;1;3 . A. 2;0;0 . Câu 4. Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại A. 3;4 . B. 5;3 . C. 4;3 . D. 3;5 . 1 Câu 5. dx bằng x 1 1 A. 2 C B. ln x C C. 2 C D. ln x C x x Câu 6. Trong không gian Oxyz cho hai điểm A 1; 2;3 , B 1; 0;1 . Trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là A. 2; 2; 2 B.

Chủ đề liên quan
Đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh

13/01/2023

Đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Hương Trà – TT Huế

13/01/2023

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Hương Trà – TT Huế

Đề cuối kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

13/01/2023

Đề cuối kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

13/01/2023

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

13/01/2023

Đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị