Logo SHub
hint-header

Hướng dẫn giải toán VDC trong các đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán

Mô tả

Câu 46. Một bình thủy tinh hình trụ không có nắp, trong bình được xếp vào ba viên bi bằng nhau có bán kính 3 dm sao cho các viên bi đều tiếp xúc với đáy, đôi một tiếp xúc nhau và tiếp xúc với đường sinh của bình. Người ta đổ đầy nước vào rồi đặt lên miệng bình một khối lập phương . ABCD A B C D AC có phương vuông góc với mặt đáy của bình và các cạnh , , AA AB AD tiếp xúc với miệng bình (xem hình vẽ). Sau đó quan sát thấy lượng nước tràn ra ngoài bằng 1 16 lượng nước ban đầu có trong bình. Giả sử chiều dày của vỏ bình không đáng kể, hỏi thể tích của bình thủy tinh gần nhất với số nào sau A. 3 276, 41 dm . B. 3 319, 94 dm . C. 3 350, 31 dm . D. 3 275, 44 dm . Lời giải Hình 1 Hình 2 Chú thích: hình 2 là hình mặt cắt khối hình 1 qua khối trụ và ba khối cầu trong khối trụ đó. Gọi các cạnh , , AA AB AD tiếp xúc với miệng bình lần lượt là các điểm , , M N P . Theo hình 1, ta có: Nhận xét: do đường chéo AC có phương vuông góc với mặt đáy của bình nên ta suy ra khối tứ diện AMNP là một khối tam diện vuông có ba cạnh , , AA AB AD bằng nhau và bằng x dm , thể tích bằng 3 3 1 6 x dm . Khi đó , , M N P trụ R cũng chính bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều MNP , suy ra 2 2 3 3 3 MNP MN AM x R R dm . (1) Do đổ nước đầy bình sau khi bỏ ba quả cầu nên ta có thể tích nước ban đầu bằng: 3 2 2 3 0 4 3. 3 12 3 3 V R h R h dm với h là chiều cao của khối trụ. Theo hình 2, ta có: Gọi , , D E F lần lượt là tâm đường tròn mặt cắt tử ba quả cầu và O là tâm đường tròn ngoại tiếp DEF . Tiếp đến ta gọi , , I J K là các điểm tiếp xúc của đường tròn mặt cắt với đường tròn ngoài có bán kính bằng R . Ta có DEF 2 3 dm nên suy ra 2 3 2 3 OF dm Suy ra: 2 3 R OK OF FK dm (2) Từ (1) và (2) ta có được: 2 3 2 3 6 3 2 x x dm Theo giả thiết thì thể tích phần nước tràn (tức thể tích khối tứ diện AMNP bằng 1 16 lượng nước ban đầu có trong bình nên ta có phương trình sau: 3 3 2 2 1 1 1 3 1 12 3 6 12 3 6 16 6 16 2 x R h R h Giải phương trình ta thu được 7,312 h dm . Vậy thể tích khối trụ cần tìm là: 2 2 3 2 3 7,312 319,94 tru V R h dm . Chọn B Câu 50. Xét các số thực dương , , x y z thỏa mãn 1 2 2 3 27 2 3 x y z y z xy xz . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2 2 2 5 5 1 3 6 log log 3 3 4 y z P y z y z x A. 1 . B. 2 . C. 5 4 log 3 . D. 2 3 3 log 5 . Lời giải Giả thiết ban đầu suy ra: 1 1 2 2 3 2 3 27 2 3 3 27 2 x x y z y z y z x y z x y z 3 2 3 3 3 2 x y z x y z . Xét hàm số 3 t y f t t trên 0; có 3 ln 3 1 0, 0; t f t t Suy ra f t 0; tức 3 2 x y z Ta có: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 6 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 y z y z y z y z y z y z y z yz y z x x Cùng với: 2 2 2 2 2 2 2 4 1 5 y y z z y z (Svac-xo) nên 2 2 2 5 5 2 1 log log 2 5 4 y z P y z . 2 0 t y z ta suy ra: 2 2 2 2 2 5 5 5 1 1 log log log 1 2 2 5 4 2 t P t t . Vậy min 2 P khi 1 2 5 t y z . Chọn B

Chủ đề liên quan
Đề thi thử Toán lần 3 vào lớp 10 năm 2022 phòng GD&ĐT Thái Hòa – Nghệ An

25/05/2022

Đề thi thử Toán lần 3 vào lớp 10 năm 2022 phòng GD&ĐT Thái Hòa – Nghệ An

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Anh Sơn – Nghệ An

25/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Anh Sơn – Nghệ An

Đề thi thử Toán TN THPT lần 4 năm 2021 – 2022 trường Thanh Miện 2 – Hải Dương

25/05/2022

Đề thi thử Toán TN THPT lần 4 năm 2021 – 2022 trường Thanh Miện 2 – Hải Dương

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hải Phòng

25/05/2022

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hải Phòng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán cụm CSGD Đông Triều – Quảng Ninh

25/05/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán cụm CSGD Đông Triều – Quảng Ninh