Logo SHub
hint-header

Tài liệu học tập Toán 12 chủ đề ứng dụng đạo hàm khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Mô tả

GV: LÊ QUANG XE TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 (Cập nhật đầy đủ các dạng toán của các năm gần đây) y x O TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 1 Muåc luåc Phần I ĐẠI SỐ Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài 1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 1 1 A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 | Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của một hàm số cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 | Dạng 2. Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị của hàm số . . . . . . . . .

Chủ đề liên quan