Logo SHub
hint-header

Nguyên nhân nào sau đây dẫn tới sự ra đời của xu thế toàn cầu hóa?

Cập nhật ngày: 14-04-2023


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Nguyên nhân nào sau đây dẫn tới sự ra đời của xu thế toàn cầu hóa?

A

Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

B

Hệ quả cách mạng khoa học, công nghệ

C

Chính sách đối ngoại cởi mở của Mĩ

D

Kinh tế các nước phát triển
Chủ đề liên quan
Trật tự 2 cực Ianta do các siêu cường nào đứng đầu mỗi phe?

A

Mĩ và Pháp.

B

Mĩ và Liên Xô.

C

Mĩ và Anh.

D

Mĩ và Đức.
Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt ?

A

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

B

Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực.

C

Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định.

D

Các quốc gia điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế.
Việc “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được kí kết (11-1972) có ý nghĩa như thế nào ?

A

Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh ở châu Âu.

B

Làm cho tình hình châu Âu bớt căng thẳng.

C

Đánh dấu sự tái thống nhất của nước Đức

D

Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai phe ở châu Âu.
Một trong những nước tham gia ASEAN là

A

Đức

B

Anh

C

Áo

D

Malaixia
Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là

A

Ngân hàng thế giới (WB).

B

Liên minh châu Âu (EC).

C

Đại hội dân tộc Phi (ANC).

D

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).