Logo SHub
hint-header

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp:

Cập nhật ngày: 14-04-2023


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp:

A

mở rộng diện tích trồng cao su.

B

chỉ phát triển công nghiệp hóa chất.

C

tập trung vào công nghiệp luyện kim.

D

chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.
Chủ đề liên quan
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

A

Ấn Độ.

B

Nhật Bản.

C

Trung Quốc.

D

Dimbabue.
Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

A

Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.

B

Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.

C

Nước Cộng hòa Inđônesia ra đời.

D

Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.
Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1947 – 1989)

A

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

B

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

C

Tổ chức Hiệp ước Vácsava được thành lập.

D

Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn được thiết lập.
Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô không chiếm đóng khu vực nào dưới đây ?

A

Đông Đức.

B

Đông Âu

C

Đông Béclin.

D

Tây Âu
Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

A

phát triển vượt trội sao với kinh tế Pháp.

B

phát triển cân đối giữa các vùng miền.

C

có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

D

bị cột chặt vào nền kinh tế nước Pháp.