Logo SHub
hint-header

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1947 – 1989)

Cập nhật ngày: 14-04-2023


Chia sẻ bởi: Nguyễn Bá Đăng Khoa


Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1947 – 1989)

A

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

B

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

C

Tổ chức Hiệp ước Vácsava được thành lập.

D

Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn được thiết lập.
Chủ đề liên quan
Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô không chiếm đóng khu vực nào dưới đây ?

A

Đông Đức.

B

Đông Âu

C

Đông Béclin.

D

Tây Âu
Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

A

phát triển vượt trội sao với kinh tế Pháp.

B

phát triển cân đối giữa các vùng miền.

C

có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

D

bị cột chặt vào nền kinh tế nước Pháp.
Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

A

Liên hợp quốc được thành lập.

B

Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết.

C

Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.

D

Quốc tế Cộng sản được thành lập.
Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?

A

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

B

Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

C

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D

Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á
Ban Thư kí là một trong sáu cơ quan chính của tổ chức nào dưới đây?

A

Hội đồng tương trợ kinh tế.

B

Tổ chức thống nhất châu Phi.

C

Liên hợp quốc.

D

Liên minh châu Âu.
Khoa học-kĩ thuật của Liên Xô đạt thành tựu lớn vào năm 1949 là

A

đưa người lên Mặt Trăng.

B

chế tạo thành công bom nguyên tử.

C

công bố “bản đồ gen người”.

D

tìm ra nguồn năng lượng mới.
Khi CTTG II kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực nào của Châu phi ?

A

Bắc Phi.

B

Đông Phi.

C

Nam phi.

D

Tây phi
Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ

A

phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

B

trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

C

Siêu cường quân sự duy nhất

D

hoàn thành đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973 là

A

liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B

quan hệ chặt chẽ với các nước Đông Nam Á.

C

hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc.D. liên minh chặt chẽ với các nước Tây Âu.
Sau CTTG II, Liên Xô và Mĩ chuyển sang

A

thế đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh.

B

hợp tác ở lĩnh vực KH-KT, quân sự, y tế.

C

hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, điện hạt nhân.

D

căng thẳng trong vấn văn hóa.
Tháng 12-1989, những người đứng đầu hai nước Liên Xô và Mĩ chính thức cùng tuyên bố

A

bình thường hóa quan hệ.

B

chấm dứt Chiến tranh lạnh.

C

không phổ biến vũ khí hạt nhân.

D

cắt giảm vũ khí chiến lược.
Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cho cuộc Chiến tranh lạnh ?

A

Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.

B

Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.

C

Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Mácsan.

D

Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven
Chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 đến 1973 ?

A

Thực hiện chiến lược toàn cầu.

B

Bình thường hóa quan hệ với các nước.

C

Làm bá chủ khu vực Mĩ latinh.

D

Thiết lập trật tự thế giới đa cực.
Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường số một thế giới về

A

dự trữ than.

B

tài chính.

C

kim cương

D

Con nợ lớn nhất thế giới.
Nguyên nhân chung và quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển nhanh chóng và trở thành 3 trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới?

A

Áp dụng thành tựu KHKT nâng cao năng suất , hạ giá thành sản phẩm.

B

Vai trò điều tiết kinh tế có hiệu quả của công ty

C

Các công ty năng động có tầm nhìn xa, sức cạnh tranh cao.

D

Nguồn nhân lực lao động dồi dào , trình độ khoa học kĩ thuật cao
Điểm khác biệt của Nhật Bản so với Mĩ trong phát triển khoa học- kĩ thuật?

A

Coi trọng và đầu tư cho các phát minh.

B

Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.

C

Chú trọng xây dựng các công trình giao thông.

D

Đầu tư bán quân trang, quân dụng .
Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

A

Cục diện “Chiến tranh lạnh”.

B

Xu thế toàn cầu hóa.

C

Sự hình thành các liên minh kinh tế.

D

Sự ra đời các khối quân sự đối lập
Tháng 3-1947 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào trong các sự kiện dưới đây:

A

Thông điệp Tru man,Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh

B

Mĩ thành lập Tổ chức NATO

C

Mĩ đề ra kế hoạch Mácsan

D

Mĩ thành lập tổ chức SEATO
Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A

Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai cường quốc về quân sự.

B

Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa hai cường quốc.

C

Mở màn cho sự xác lập của hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới.

D

Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe, chiến tranh lạnh bao trùm thế giới
Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

A

Đa cực một trung tâm.

B

Đơn cực do Mĩ đứng đầu.

C

Đa cực nhiều trung tâm.

D

Một cực nhiều trung tâm.