Logo SHub
hint-header

Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973 là

Cập nhật ngày: 14-04-2023


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973 là

A

liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B

quan hệ chặt chẽ với các nước Đông Nam Á.

C

hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc.D. liên minh chặt chẽ với các nước Tây Âu.
Chủ đề liên quan
Sau CTTG II, Liên Xô và Mĩ chuyển sang

A

thế đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh.

B

hợp tác ở lĩnh vực KH-KT, quân sự, y tế.

C

hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, điện hạt nhân.

D

căng thẳng trong vấn văn hóa.
Tháng 12-1989, những người đứng đầu hai nước Liên Xô và Mĩ chính thức cùng tuyên bố

A

bình thường hóa quan hệ.

B

chấm dứt Chiến tranh lạnh.

C

không phổ biến vũ khí hạt nhân.

D

cắt giảm vũ khí chiến lược.
Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cho cuộc Chiến tranh lạnh ?

A

Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.

B

Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.

C

Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Mácsan.

D

Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven
Chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 đến 1973 ?

A

Thực hiện chiến lược toàn cầu.

B

Bình thường hóa quan hệ với các nước.

C

Làm bá chủ khu vực Mĩ latinh.

D

Thiết lập trật tự thế giới đa cực.
Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường số một thế giới về

A

dự trữ than.

B

tài chính.

C

kim cương

D

Con nợ lớn nhất thế giới.