Logo SHub
hint-header

Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

Cập nhật ngày: 14-04-2023


Chia sẻ bởi: Nguyễn Bá Đăng Khoa


Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

A

Đa cực một trung tâm.

B

Đơn cực do Mĩ đứng đầu.

C

Đa cực nhiều trung tâm.

D

Một cực nhiều trung tâm.
Chủ đề liên quan
Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A

trật tự đa cực.

B

trật tự Vécxai-Oasinhton.

C

trật tự một cực do Mỹ đứng đầu.

D

trật tự hai cực Ianta.
Sau "Chiến tranh lạnh", dưới tác động của cách mạng khoa học- kĩ thuật, hầu hết các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với việc.

A

Lấy quân sự làm trọng điểm

B

Lấy chính trị làm trọng điểm

C

Lấy kinh tế làm trọng điểm.

D

Lấy văn hoá, giáo dục làm trọng điểm
Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A

Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B

Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học-công nghệ.

C

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

D

Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
Nguyên nhân nào sau đây dẫn tới sự ra đời của xu thế toàn cầu hóa?

A

Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

B

Hệ quả cách mạng khoa học, công nghệ

C

Chính sách đối ngoại cởi mở của Mĩ

D

Kinh tế các nước phát triển
Trật tự 2 cực Ianta do các siêu cường nào đứng đầu mỗi phe?

A

Mĩ và Pháp.

B

Mĩ và Liên Xô.

C

Mĩ và Anh.

D

Mĩ và Đức.
Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt ?

A

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

B

Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực.

C

Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định.

D

Các quốc gia điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế.
Việc “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được kí kết (11-1972) có ý nghĩa như thế nào ?

A

Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh ở châu Âu.

B

Làm cho tình hình châu Âu bớt căng thẳng.

C

Đánh dấu sự tái thống nhất của nước Đức

D

Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai phe ở châu Âu.
Một trong những nước tham gia ASEAN là

A

Đức

B

Anh

C

Áo

D

Malaixia
Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là

A

Ngân hàng thế giới (WB).

B

Liên minh châu Âu (EC).

C

Đại hội dân tộc Phi (ANC).

D

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930?

A

Nước Nga xô viết ra đời

B

Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

D

Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập.
Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

A

Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.

B

Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.

C

Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

D

chi phí quốc phòng thấp
Sau khi Liên Xô tan rã (1991), quốc gia được kế thừa địa vị pháp lí cùa Liên Xô tại các cơ quan ngoai giao ở nước ngoài là

A

Phần Lan.

B

Liên bang Nga.

C

Ba Lan.

D

Bungari.
Từ các thập kỷ 60-70 của thế kỷ XX , cao trào đấu tranh vũ trang các nước Mĩlatinh bùng nổ mạnh mẽ nên gọi :

A

lục địa núi lửa.

B

lục địa bùng cháy.

C

lục địa trổi dậy.

D

lục địa latinh.
Những nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

A

Trật tự đa cực được thiết lập.

B

Những đòi hỏi của cuộc sống.

C

Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

D

Mĩ thiết lập trật tự đơn cực.
Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là

A

Ngân hàng Thế giới (WB).

B

Cộng đồng châu Âu (EC).

C

Đại hội dân tộc Phi (ANC).

D

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa là

A

Anh.

B

Brunây.

C

Liên Xô.

D

Mĩ.
Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp:

A

mở rộng diện tích trồng cao su.

B

chỉ phát triển công nghiệp hóa chất.

C

tập trung vào công nghiệp luyện kim.

D

chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

A

Ấn Độ.

B

Nhật Bản.

C

Trung Quốc.

D

Dimbabue.
Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

A

Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.

B

Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.

C

Nước Cộng hòa Inđônesia ra đời.

D

Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.
Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1947 – 1989)

A

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

B

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

C

Tổ chức Hiệp ước Vácsava được thành lập.

D

Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn được thiết lập.