Logo SHub
hint-header

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

Cập nhật ngày: 14-04-2023


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

A

Liên hợp quốc được thành lập.

B

Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết.

C

Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.

D

Quốc tế Cộng sản được thành lập.
Chủ đề liên quan
Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?

A

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

B

Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

C

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D

Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á
Ban Thư kí là một trong sáu cơ quan chính của tổ chức nào dưới đây?

A

Hội đồng tương trợ kinh tế.

B

Tổ chức thống nhất châu Phi.

C

Liên hợp quốc.

D

Liên minh châu Âu.
Khoa học-kĩ thuật của Liên Xô đạt thành tựu lớn vào năm 1949 là

A

đưa người lên Mặt Trăng.

B

chế tạo thành công bom nguyên tử.

C

công bố “bản đồ gen người”.

D

tìm ra nguồn năng lượng mới.
Khi CTTG II kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực nào của Châu phi ?

A

Bắc Phi.

B

Đông Phi.

C

Nam phi.

D

Tây phi
Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ

A

phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

B

trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

C

Siêu cường quân sự duy nhất

D

hoàn thành đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.