Logo SHub
hint-header

Đề học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

Mô tả

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 MÔN: TOÁN 8 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (1 điểm) Tính. a) (x 3).x b) (3x 2 y2 z 5xy3 xyz) : 2xy Bài 2: (1,5 điểm)Phân tích đa thức sau thành nhân tử. b) xy 4y 2(x 4) a) 2xy 6x 2 c) x 3 4x Bài 3:(1,5 điểm) a) Tìm đa thức A biết b) Cho hai phân thức A x 1 2 x 1 x 1 1 2 và . Tìm x (x ≠ ±3) để giá trị hai phân thức bằng x 3 x 3 nhau. 1 x 2 4x 4 1 Bài 4: (2 điểm) Cho biểu thức M . 2x x2 x2 a) Tìm các giá trị của x để giá trị của M xác định. b) Rút gọn M. c) Tính giá trị của M tại x = 1. Bài 5: (3,5 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC, từ M kẻ MEAC (EAC) và kẻ MFAB (FAB). a) Tứ giác AEMF là hình gì ? Vì sao ? b) Lấy điểm N là điểm đối xứng của M qua F. Chứng minh F là trung điểm của AB và tứ giác AMBN là hình thoi. c) Tam giác ABC cần điều kiện gì để tứ giác AMBN là hình vuông ? d) Chứng minh rằng SABC 2SAEMF . Bài 6:(0,5 điểm) Chứn

Chủ đề liên quan
Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2023 – 2024 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

17/01/2023

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2023 – 2024 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

17/01/2023

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

17/01/2023

Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

22/01/2023

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

Phân dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán 12 (tập 2)

22/01/2023

Phân dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán 12 (tập 2)