Logo SHub
hint-header

Đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Năm học: 2021 – 2022 Môn TOÁN – Khối: 11 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ tên học sinh: ............................................................ SBD: .............................. Bài 1: Tính a) 3 2 2 2 2 lim 4 x x x A x (1,0 điểm) b) 2 lim 2 x B x x x (1,0 điểm) c) 1 2 3 2 . 2 lim 1 2 x x C x x x x . (1,0 điểm) Bài 2: Xét tính liên tục của hàm số 5 1 , 2 6 5 1 3 , 2 2 x x y f x x x x tại 2 o x . (1,0 điểm) Bài 3: Cho hàm số 3 1 sin y f x x x x . Tính '. y (1,0 điểm) Bài 4: Cho hàm số 3 4 2 x y f x x có đồ thị H . Viết phương trình tiếp tuyến của H biết 1 : 1 2 d y x . (1,0 điểm) Bài 5: Cho hình chóp . S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, 8, 3 AD a AB a . Cạnh bên , 3 SA ABCD SA a . a) Chứng minh rằng CD SAD . (1,0 điểm) b) Vẽ BT AC T AC . Chứng minh rằng SBT SAC . (1,0 điểm) c) Gọi I trung điểm của SA . Tính d B; ICD . (1,0 điểm) d) Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho 3 BM SM , N là điểm trên cạnh CD sao cho 3 DC DN , P là trung điểm SN . Tính góc giữa đường thẳng MP và mặt phẳng ( ) SCD . (1,0 điểm) HẾT Bài 1: 3đ Câu a: 3 2 2 2 2 lim 4 x x x A x 1đ 2 2 2 lim 2 2 x x x x x = 2 2 lim 1. 2 x x x 0.25x4 Câu b: 2 lim 2 x B x x x 1đ 2 2 2 2 lim 2 x x x x x x x = 2 2 lim lim 2 2 1 1 1 1 x x x x x x 1. 0.25x4 Câu c: 2 3 2 1 2 lim 1 2 x x C x x x x 1đ 2 1 2 lim 1 1 1 x x x x x x 1 1 1 2 2 lim 1 1 lim 1 1 x x x x x x x x x x 2. 0.25x4 Bài 2: Xét tính liên tục của hàm số 5 1 , 2 6 5 1 3 , 2 2 x x y f x x x x tại 2 o x . 1đ 5 2 6 f ; 2 2 5 5 lim lim 1 6 6 x x f x x 0.25 2 2 2 2 5 1 9 5 1 3 5 5 lim lim lim lim 2 6 5 1 3 2 5 1 3 x x x x x x f x x x x x 0.25x2 Do 2 2 lim lim 2 x x f x f x f nên y f x liên tục tại 2 o x . 0.25 Bài 3: Cho 3 1 sin y f x x x x . Tính '. y 1đ 3 3 1 1 ' ' cos . y f x x x x x x x / 3 2 2 1 1 1 cos . 3 2 x x x x x x 0.25x4 Bài 4: 3 4 2 x y f x H x . Viết phương trình tiếp tuyến của H biết 1 : 1 2 d y x . 1đ 2 2 ' 2 f x x 0.25 Gọi 0 x là hoành độ tiếp điểm. Ycbt 0 0 1 ' . 1 ' 2 2 f x f x 0.25

Chủ đề liên quan
Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội

05/05/2022

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội

Đề cuối học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Đề cuối học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

05/05/2022

Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

Đề cuối học kì 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Huế

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Huế