Logo SHub
hint-header

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội

Mô tả

PHÒNG GIÁO D C VÀ ĐÀO T O QU M TRA H NĂM HỌ C 2021 – 2022 MÔN TOÁN LỚ P 8 Th i gian làm bài: 90 phút Câu 1 ( 2,5 điể m ). Gi a) 5 2 3 4 x x = + b) 2 1 6 1 2 4 2 x x x x x x + + = + c) 3 5 3 x x + = Câu 2 ( 1,5 điể m ). Gi i các b u di c s a) 3 7 5 9 x x > b) 3 1 2 1 1 2 3 x x + Câu 3 ( 2,5 điể m ). 1) chào đón SEA Games 31 tạ i Vi ki i ngày phải may xong 90 bộ qu c hi c thuật, mỗi ngày phân xưởng đã may được 120 bộ qu c k hoạ ch 9 ngày và may thêm được 60 bộ qu hoạch, phân xưởng phải may bao nhiêu bộ qu 2) Bình thuê thợ sơn mặt ngoài củ a m p d p phương có cạnh 0,8m. Biết giá tiền thuê sơn một mét vuông là 30.000 đồng. Hỏi Bình ph bao nhiêu tiền khi thuê thợ sơn thùng sắt? Câu 4 ( 3,0 điể m ). Cho hình vuông ABCD, lấy điểm E là trung điể m c vuông góc với CE tại I, cắt BC tại F. a) Ch b) Ch 2 . IC IF ID = . c) G m c giác KHIC, biết 6 AB cm = . Câu 5 ( 0,5 điể m ). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 3 a b c + + = . Tìm giá trị lớn nhất củ a bi c P a b b c c a = + + + + + . -------------------- Hết --------------------

Chủ đề liên quan
Đề cuối học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Đề cuối học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

05/05/2022

Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

Đề cuối học kì 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Huế

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Huế

Đề cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị