Logo SHub
hint-header

Đề học sinh giỏi huyện Toán 7 năm 2009 – 2010 phòng GD&ĐT Phú Thiện – Gia Lai

Mô tả

UBND HUYỆN PHÚ THIỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Toán Năm học: 2009-2010 Thời gian: 120 phút (không k th i gian giao đ ) Bài 1 : Thực hiện phép tính (6 điểm). a. . 4 9 9 5 3 2 : 4 3 ; b. 1 1 1 4 1 3 1 2 1 19 45 ; c. 6 29 19 10 9 20 9 15 27 . 2 . 7 6 . 2 . 5 8 . 3 . 4 9 . 4 . 5 . Bài 2 : (6 điểm) a. Tìm x, biết: 2(x-1) – 3(2x+2) – 4(2x+3) = 16; b. Tìm x, biết: 3 1 2 : 2 1 x = 22 21 c. Tìm x, y, z biết: 15 2 3 5 2 z y y x và x + z = 2y. Bài 3 : (1,5 điểm) Cho tỉ lệ thức d c b a . Chứng minh rằng : (a+2c)(b+d) = (a+c)(b+2d). Bài 4 : (4,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A; K là trung điểm của BC. Trên tia a. Chứng minh: CD // AB. b. Gọi H là trung điểm của AC; BH cắt AD tại M; DH cắt BC tại N . Chứng minh rằng: ABH = CDH. c. Chứng minh: HMN cân. Bài 5: (2 điểm): Chứng minh rằng số có dạng abcabc luôn chia hết cho 11. Hết Họ và tên học sinh:.............................................................; SBD:............................ Học sinh trường:......................................................................................................... UBND HUYỆN PHÚ THIỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Toán Năm học: 2009-2010 Thời gian: 120 phút (không k th i gian giao đ ) Bài 1 : Thực hiện phép tính (6 điểm). Giải: a. . 4 9 9 5 3 2 : 4 3 4 9 9 1 : 4 3 4 9 9 5 3 2 : 4 3 0,75đ = 9 4 36 4 9 1 9 . 4 3 0,75đ b. 1 1 1 4 1 3 1 2 1 19 45 4 3 1 1 2 1 1 19 45 4 1 3 1 2 1 19 45 1 1 1 1,0đ = 1 19 19 19 26 19 45 1,0đ c. 6 29 19 10 9 20 9 15 27 . 2 . 7 6 . 2 . 5 8 . 3 . 4 9 . 4 . 5 6 29 19 10 9 20 9 15 27 . 2 . 7 6 . 2 . 5 8 . 3 . 4 9 . 4 . 5 = 6 . 3 29 19 19 10 9 . 3 20 2 9 . 2 15 . 2 3 . 2 . 7 3 . 2 . 2 . 5 2 . 3 . 2 3 . 2 . 5 01đ 7 3 . 5 3 . 2 3 2 . 5 3 . 2 18 29 2 18 29 01đ = 8 1 7 15 9 10 0,5đ Bài 2 : (6 điểm) Giải: a. Tìm x, biết: 2(x-1) – 3(2x+2) – 4(2x+3) = 16. 2x – 2 – 6x – 6 – 8x – 12 = 16 0,25đ -12x – 20 = 16 0,25đ -12x = 16 + 20 = 36 0,50đ x = 36 : (-12) = -3 0,50đ

Chủ đề liên quan
Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2011 – 2012 sở GD&ĐT Đồng Tháp

17/03/2012

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2011 – 2012 sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề tuyển sinh vào 10 chuyên môn Toán năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

18/06/2012

Đề tuyển sinh vào 10 chuyên môn Toán năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề tuyển sinh vào 10 môn Toán năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

18/06/2012

Đề tuyển sinh vào 10 môn Toán năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Nho Quan – Ninh Bình

16/02/2013

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Nho Quan – Ninh Bình

Đề thi HSG cấp huyện Toán 8 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Việt Yên – Bắc Giang

25/02/2013

Đề thi HSG cấp huyện Toán 8 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Việt Yên – Bắc Giang