Logo SHub
hint-header

Đề tuyển sinh vào 10 môn Toán năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

Mô tả

S K NĂM H 2 201 3 HÍNH TH (Đ : TOÁN Ngày thi: 26 /6/201 2 Th (không k phát Câu 1 : (2 ,0 a . Tìm các s là căn b b . Cho A 3 2 5 ; B 3 2 5 . Tính A B . c. Rút g x 1 1 C : x 9 x 3 x 3 4 (v x 0; x 9 ) . Câu 2 : (1,5 đi a . Gi ng trình sau: 2x y 5 x y 1 b. Xác đ b c . Câu 3 : (1,5 đi a . Cho hàm s 2 y ax (a 0) . Tìm h x 1 thì y 1 . b . Cho hàm s 2 có đ . Câu 4 : (2 ,0 a . Cho phương tr 2 x 5x 3 0 . (1) a1 . Tính bi th (đen ta) và cho bi . a2 . V 1 2 x , x là hai nghi - 1 2 x x ; 1 2 x .x b . Gi Hai ô tô kh M nhanh hơn ô tô th Câu 5 : (3 ,0 a . Cho tam gi MNP cân t M , đư M H (H NP) . T MN (E MN). a 1 . Bi MN = 25cm, H N = 15cm. Tính M H, M E . a2 . NP c MP t . T NP FE là hình gì? Vì sao? b . Cho tam giác ABC (AB < AC) n góc v H BC ). Trên cung nh t b1 . Ch l n b2 . Ch 2 AB BE.BD . H 1 / 3 S K NĂM H 201 2 - 2013 HƯ THI C HÍNH TH MÔN: TOÁN ( Hư g có 0 3 trang) I. Hư 1. N hí sinh làm bài theo cách khác so v nhưng l lu thì giám kh t . 2. Vi sai l i đ 3. Đ câu hình h n hình ho hình không thì không ch II. Đáp án và thang đi Câu 1: (2 ,0 Câu a . C là 6 ; 6 . (m 0,5 A B 3 2 5 3 2 5 0,25 b . 6 0,25 x 1 4 1 C : x 3 x 3 x 3 x 3 0,25 x 1 4 x 3 x 3 x 3 x 3 0,25 x 1 4 x 3 x 3 0,25 c. 1 0,25 Câu 2: (1,5 đi 2 5 3 6 1 1 x y x x y x y 0,5 a. 2 1 x y 0,5 Thay x = 2; y = 3 vào hàm s , ta đư 3 = 4 + b 0,25 b. => b = 1 0,25 Câu 3: (1,5 đi Thay x 1 và y 1 vào hàm s 2 y ax (a 0) , ta có: 2 a.( 1) 1 0,25 a. a 1 0,25

Chủ đề liên quan
Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Nho Quan – Ninh Bình

16/02/2013

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Nho Quan – Ninh Bình

Đề thi HSG cấp huyện Toán 8 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Việt Yên – Bắc Giang

25/02/2013

Đề thi HSG cấp huyện Toán 8 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Việt Yên – Bắc Giang

Đề thi học sinh giỏi Toán 10 năm 2012 – 2013 trường THPT Thuận An – TT Huế

08/03/2013

Đề thi học sinh giỏi Toán 10 năm 2012 – 2013 trường THPT Thuận An – TT Huế

Đề thi học sinh giỏi Toán 11 năm 2012 – 2013 trường THPT Thuận An – TT Huế

08/03/2013

Đề thi học sinh giỏi Toán 11 năm 2012 – 2013 trường THPT Thuận An – TT Huế

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

17/03/2013

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp