Logo SHub
hint-header

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

Mô tả

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TH - THCS VÀ THPT QUỐC TẾ Á CHÂU ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN - KHỐI 8 Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề) ________________________________________________________________________ Họ tên học sinh: ---------------------------------------------- Lớp: -------------- SBD: ------------(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề) Câu 1. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: b) x 2 y 2 2 x 1 . a) 3x 2 6 x ; Câu 2. (2,0 điểm) Nhân dịp đầu xuân năm mới nhà trường tổ chức giải bóng rổ cho học sinh khối lớp 8-9, mỗi lớp cử một đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt (mỗi đội lần lượt gặp đội lớp bạn một lần). a) Viết biểu thức đại số tính tổng số trận đấu của khối 8-9 nếu có x x đội tham dự. b) Nếu tổng số trận đấu là 105 thì khối lớp 8-9 có bao nhiêu lớp tham dự? Câu 3. (2,0 điểm) Cho phân thức 2x 4 . x2 2 x a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn

Chủ đề liên quan
Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lam Sơn – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lam Sơn – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Điện Biên – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Điện Biên – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thanh Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thanh Đa – TP HCM