Logo SHub
hint-header

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Ngãi

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 2022 - 2023 TOANMATH.com Ngày thi: 09/02/2023 Đề thi có 01 trang Môn: TOÁN - Hệ: THPT Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. (5,0 điểm) a) Giải phương trình: 16 x − ( 3 x + 4 ) .4 x + 9 x + 3 = 0. 3x 2 + 3x + m + 1 = x 2 − 5 x + 2 − m (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương 2x2 − x + 1 trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt. b) Cho phương trình log 2 Câu 2. (6,0 điểm) a) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = x cắt đồ thị hàm số y = x −5 tại hai điểm phân biệt x+m A, B sao cho OA + OB = 6 2. b) Cho hàm đa thức bậc bốn y = f ( x ) . Biết đồ thị của hàm số = y f ' ( 2 − x ) là đường cong ở hình vẽ bên. Tìm 5 các điểm cực trị của hàm số= h ( x ) 2 f ( x2 ) − x7 . 7 Câu 3. (5,0 điểm) = 120° và khoảng cách từ a) Cho hình hộp đứng ABCD. A ' B ' C ' D ' có đáy ABCD là hình thoi cạnh 2a, góc BAD B đến đường thẳng B ' D bằng a 3 . Tính thể tích

Chủ đề liên quan
Đề ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

09/02/2023

Đề ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

Đề học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa

09/02/2023

Đề học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2023 lần 1 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

10/02/2023

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2023 lần 1 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Đề HSG Toán 9 vòng 2 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương – TT Huế

10/02/2023

Đề HSG Toán 9 vòng 2 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương – TT Huế

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

10/02/2023

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh