Logo SHub
hint-header

Đề thi giữa học kì 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Tứ Sơn – Bắc Giang

Mô tả

Trang 1/3 - Mã đề thi 111 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG TRƯỜNG THPT TỨ SƠN NĂM HỌC 2020-2021 MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề 111 A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5,0 ). Câu 1: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân? A. 1; 2; 4; 8; 16 . B. 1; 2; 4; 8; 16 . C. 1; 1; 1; 1; 1 . D. 1; 2; 3; 4; 5 . Câu 2: Xác định x 2 1; ; 2 1 x x x lập thành một cấp số nhân: A. 1 . 3 x B. Không có giá trị nào của x . C. 1 . 3 x D. 3. x Câu 3: Tìm 5 3 5 2 8 2 1 lim 4 2 1 n n n n . A. 4 . B. 8 . C. 1 . D. 2 . Câu 4: Giá trị của 2 2 4 5 lim 4 1 n n n n là: A. 1 . B. 3 4 . C. 1 . D. 5 3 . Câu 5: Giá trị của 2 2 lim 1 n n n là: A. . B. 1 2 . C. 1 . D. 0 . Câu 6: Giới hạn 1 1 lim 2 x x x bằng A. . B. 2 . C. 1 . D. . Câu 7: Giới hạn 3 2 lim ( 2 3 5 1) x x x x bằng A. . B. 0 . C. 2 . D. . Câu 8: 2 1 lim 3 x x x bằng. A. 2 . B. 2 . C. 2 3 . D. 1 . Câu 9: Giới hạn 2 2 2 lim 2 x x x bằng A. 1 . B. 1 2 . C. 1 4 . D. 0 . Câu 10: Giới hạn 2 4 2 1 lim 3 2 x x x x x bằng A. 1 3 . B. 1 . C. 2 3 . D. 4 3 . Câu 11: Cho 2 3 5, 3 ( ) (2 3) 1, 3 x ax x f x a x x . Giới hạn 3 lim ( ) x f x bằng A. 4 . B. 32 . C. 16 . D. 3.Trang 2/3 - Mã đề thi 111 Câu 12: Cho hàm số .Khi đó hàm số y f x liên tục trên các khoảng nào sau A. ;3 . B. 2;3 . C. 3; 2 . D. 2; . Câu 13: Giá trị của tham số a 1 1 1 1 1 2 x khi x x f x ax khi x liên tục tại điểm 1 x là A. 1 2 . B. 1 2 . C. 1 . D. 1 . Câu 14: Cho hàm số 2 2 3 2 2 khi 1 ( ) 1 3 1 khi 1 x x x f x x x x x . Khẳng định nào sau đây nhất ? A. Hàm số liên tục tại mọi điểm. B. Hàm số không liên tục tại 1 x C. Hàm số liên tục tại 1 x . D. Tất cả đều sai. Câu 15: Cho 2 ( ) 2 f x x . Số gia của hàm số tại 0 1 x là A. 2 2 1 y x x . B. 2 2 1 y x x . C. 2 y . D. 2 2 y x x . Câu 16: Cho 1 ( ) 2 x f x x . Đạo hàm của hàm số tại 0 2 x là A. 3 '( ) 16 f x . B. 3 '( ) 4 f x . C. 1 '( ) 4 f x . D. 1 '( ) 16 f x . Câu 17: Cho 2 ( ) 3 f x x x . Phương trình tiếp tuyến với đồ thị của hàm số tại 0 ( 1; 4) M là A. 3 y x . B. 4 y x . C. 5 1 y x . D. 5 4 y x . Câu 18: Cho hình chóp . S ABCD . Gọi ', ', ', ' A B C D lần lượt là trung điểm của các cạnh , , SA SB SC và . SD Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào không song song với ' ' A B ? A. . SC B. . CD C. ' '. C D D. . AB Câu 19: Trong không gian, cho 3 đường thẳng , , a b c , biết a b , a và c chéo nhau. Khi đó hai đường thẳng b và c : A. Cắt nhau hoặc chéo nhau. B. Chéo nhau hoặc song song. C. Song song hoặc trùng nhau. D. Trùng nhau hoặc chéo nhau. Câu 20: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau? A. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất. B. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất. C. Nếu ba điểm phân biệt , , M N P cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng. D. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa. Câu 21: Trong các mệnh đều sau, mệnh đề nào đúng? A. Hai đáy của hình chóp cụt là hai đa giác đồng dạng. B. Các cạnh bên của hình chóp cụt là các hình thang. C. Các cạnh bên của hình chóp cụt đôi một song song. D. Cả 3 mệnh đề trên đều sai. Câu 22: Cho đường thẳng a P và đường thẳng b Q . Mệnh đề náo sau đây đúng ? A. // // P Q a b . B. // // a b P Q . C. // // P Q a Q và // b P . D. a và b chéo nhau. 6 5 1 ) ( 2 2 x x x x f

Chủ đề liên quan
Đề thi giữa HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

11/03/2021

Đề thi giữa HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

Đề HSG cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

12/03/2021

Đề HSG cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Đề HSG cấp trường Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

12/03/2021

Đề HSG cấp trường Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường iSchool – Hà Tĩnh

12/03/2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường iSchool – Hà Tĩnh

Đề thi giữa học kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường Bế Văn Đàn – Hà Nội

12/03/2021

Đề thi giữa học kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường Bế Văn Đàn – Hà Nội