Logo SHub
hint-header

Ôn tập giữa kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ-HOÀN KIẾM NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Môn: Toán Lớp: 12 Năm học 2022-2023 PHẦN 1: NGUYÊN HÀM –TÍCH PHÂN- ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN Câu 1. Hàm số F ( x) là một nguyên hàm của hàm số f ( x) trên khoảng K nếu A. F '( x) =− f ( x), ∀x ∈ K . x) F ( x), ∀x ∈ K . B. f '(= x) f ( x), ∀x ∈ K . C. F '(= D. f '( x) =− F ( x), ∀x ∈ K . Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số f = ( x ) cos x + 6 x là A. sin x + 3 x 2 + C . B. − sin x + 3 x 2 + C . Câu 3. Tìm nguyên hàm của hàm số f = ( x) A. 2 dx ( 2 x − 1) ∫ f ( x )= 3 C. ∫ f ( x ) dx =− 3 1 C. D. − sin x + C . 2 x − 1. 2 x − 1 + C. 2 x − 1 + C. Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x= ) x2 + A. C. sin x + 6 x 2 + C . B. 1 dx ( 2 x − 1) ∫ f ( x )= 3 D. dx ∫ f ( x )= ∫ f ( x ) dx = x3 2 − +C. 3 x f ( x ) dx = x3 2 + +C . 3 x 2 x − 1 + C. 1 2 x − 1 + C. 2 2 . x2 ∫ f ( x ) dx = x3 1 + +C . 3 x B. ∫ f ( x ) dx = x3 1 − +C. 3 x D. ∫ B. ∫ 5x −= 2 D. ∫ 5 x −=

Chủ đề liên quan
Đề học sinh giỏi huyện Toán 7 năm 2009 – 2010 phòng GD&ĐT Phú Thiện – Gia Lai

01/03/2010

Đề học sinh giỏi huyện Toán 7 năm 2009 – 2010 phòng GD&ĐT Phú Thiện – Gia Lai

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2011 – 2012 sở GD&ĐT Đồng Tháp

17/03/2012

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2011 – 2012 sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề tuyển sinh vào 10 chuyên môn Toán năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

18/06/2012

Đề tuyển sinh vào 10 chuyên môn Toán năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề tuyển sinh vào 10 môn Toán năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

18/06/2012

Đề tuyển sinh vào 10 môn Toán năm 2012 – 2013 sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Sơn Tây – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Sơn Tây – Hà Nội