Logo SHub
hint-header

Bài giảng hàm số liên tục

Mô tả

BÀI GIẢNG HÀM SỐ LIÊN TỤC Mục tiêu Kiến thức + Nắm được khái niệm hàm số liên tục tại một điểm, trên một khoảng, trên một đoạn. + Nắm được các định lí cơ bản về hàm số liên tục Kĩ năng + Chứng minh được hàm số liên tục tại một điểm, liên tục trên một khoảng, liên tục trên một đoạn + Nắm vững phương pháp giải dạng bài toán tìm tham số để hàm số liên tục Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 1. Hàm số liên tục tại một điểm Hàm số không liên tục tại điểm x0 được gọi là gián Định nghĩa 1 đoạn tại điểm x0 . Cho hàm số y f x xác định trên khoảng K và x0 K . Hàm số y f x được gọi là liên tục tại x0 nếu lim f x f x0 . x x0 2. Hàm số liên tục trên một khoảng, trên một đoạn Định nghĩa 2 Hàm số y f x được gọi là liên tục trên một Hàm số liên tục trên khoảng a; b khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm của khoảng đó. Hàm số y f x được gọi là liên tục trên đoạn a; b nếu nó liên tục trên khoảng a; b và lim f x f a , lim f x f b . x a x b Hàm số không liên t

Chủ đề liên quan