Logo SHub
hint-header

Bài giảng phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Mô tả

BÀI GIẢNG PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG BÀI 1: PHÉP BIẾN HÌNH – PHÉP TỊNH TIẾN Mục tiêu Kiến thức + Nắm được định nghĩa phép biến hình, một số thuật ngữ và kí hiệu liên quan. + Nắm được định nghĩa phép tịnh tiến. + Biết vẽ ảnh và xác định được ảnh của một hình qua phép tịnh tiến. + Nắm được tính chất của phép tịnh tiến. Kĩ năng + Biết vận dụng định nghĩa và tính chất của phép biến hình và phép tịnh tiến để xác định ảnh của một điểm, một đường thẳng,… cho trước. + Biết vận dụng phép tịnh tiến để giải một số bài toán về quỹ tích. Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 1. Phép biến hình Định nghĩa Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. Kí hiệu Ví dụ. Hình chiếu của điểm A lên đường Phép biến hình là F và viết F ( M ) = M ' hay M ' = F ( M ) . thẳng d là điểm H. Khi đó ta có phép biến hình biến điểm A thành H. Khi đó M’ gọi là ảnh của M qua phép biến hình F. Nếu ℘ là một hình

Chủ đề liên quan