Logo SHub
hint-header

Bài giảng đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Mô tả

ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Mục tiêu Kiến thức + Nhận biết được cách xác định điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian + Hiểu được các khái niệm giao tuyến, giao điểm, thiết diện Kĩ năng + Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng trong không gian + Xác định được giao điểm của hai đường phẳng trong không gian Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 1. Khái niệm ở đầu Mặt phẳng: Mặt hồ nước yên lặng cho ta hình ảnh của một phần mặt phẳng. Mặt phẳng không có bề dày, không có giới hạn. Biểu diễn mặt phẳng thường dùng một hình bình hành hoặc một miền góc có ghi tên mặt phẳng ở góc. Kí hiệu mặt phẳng ta thường dùng chữ cái in hoa (A, B, C...) hoặc kí tự , , ,… và có thể đặt trong ngoặc (A), (B), (α), khi cần thiết. Khi một điểm A thuộc mặt phẳng (α) ta nói: A nằm trong mặt phẳng (α) hay mặt phẳng (α) chứa A, hay A thuộc (α). Kí hiệu: A Khi điểm B không nằm trong mặt phẳng (α), kí hiệu B . 2. Tính c

Chủ đề liên quan