Logo SHub
hint-header

Bài giảng quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Mô tả

TỔ HỢP XÁC SUẤT BÀI GIẢNG QUY TẮC ĐẾM – HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP Mục tiêu Kiến thức + Nắm vững quy tắc cộng, quy tắc nhân. + Hiểu và phân biệt được các khái niệm: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Kĩ năng + Vận dụng được quy tắc cộng và nhân cho các bài toán đếm. + Giải được các dạng toán đếm liên quan đến tổ hợp, chỉnh hợp. + Giải được phương trình liên quan đến công thức tổ hợp, chỉnh hợp. Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 1. Các quy tắc đếm Mở rộng: Một công việc được hoàn thành a) Quy tắc cộng bởi Định nghĩa một trong k phương án A1 , A2 , A3 ,..., Ak . Nếu phương án A1 có m1 Một công việc nào đó có thể được thực hiện theo một cách thực hiện, phương án A có m cách 2 2 trong hai phương án A hoặc B . Nếu phương án A có m thực hiện,…phương án Ak có mk cách thực cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện và hiện và các cách thực hiện của các phương không trùng với bất kì cách nào trong phương án A thì án trên không trùng nhau thì công việc đó công việc đó có m n các

Chủ đề liên quan