Logo SHub
hint-header

Bài giảng phương pháp quy nạp toán học, dãy số

Mô tả

DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC. DÃY SỐ Mục tiêu Kiến thức + Biết được thứ tự các bước giải toán bằng phương pháp quy nạp. + Biết khái niệm dãy số, cách cho dãy số, tính chất đơn điệu và bị chặn của dãy số. + Nắm được phương pháp giải các dạng bài tập của dãy số như tìm số hạng tổng quát, xét tính tăng, giảm và bị chặn. Kĩ năng + Chứng minh được các bài toán bằng phương pháp quy nạp toán học. + Biết cách xác định dãy số. + Xét được tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số. + Tính được tổng của một dãy số. I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM Phương pháp quy nạp toán học Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề A(n) Để chứng minh mệnh đề A(n) đúng với mọi giá trị nguyên đúng với mọi số nguyên dương n p thì: dương n, ta thực hiện như sau: +) Ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với n = p. Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1. Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương nguyên dương bất kì n k p và phải chứng n = k tùy ý k 1 , +)

Chủ đề liên quan
Bài giảng hàm số lượng giác

23/11/2022

Bài giảng hàm số lượng giác

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Nguyên

24/11/2022

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Nguyên

Đề thi giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

24/11/2022

Đề thi giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Bài giảng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc

24/11/2022

Bài giảng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc

Bài giảng góc trong không gian

24/11/2022

Bài giảng góc trong không gian