Logo SHub
hint-header

Đề thi giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Mô tả

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT LÊ LỢI THI GIỮA KỲ 1 – NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 39 câu) (Đề có 6 trang) Mã đề 157 Họ tên:............................................................... Số báo danh:................... PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số nào cho dưới đây. y 2 1 O 1 2 x 3 Câu 2. A. y x 4 2 x 2 3 . B. y x 4 2 x 2 3 . C. y x 4 2 x 2 3 . D. y x 4 2 x 2 2 Cho hàm số y f x xác định trên \ 0 và có bảng biến thiên như sau Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số y f x nghịch biến trên ; 0 0; . B. Hàm số y f x nghịch biến trên mỗi khoảng ; 0 và 0; . C. Hàm số y f x nghịch biến trên \ 0 . D. Hàm số y f x nghịch biến trên mỗi khoảng ;1 và 1; . Câu 3. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau: Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên bằng A. 1 . B. 1 . C. 3 . D. 1 . 3 Trang 1 Câu 4. Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt? A. 9

Chủ đề liên quan