Logo SHub
hint-header

Bài giảng khoảng cách trong không gian

Mô tả

BÀI GIẢNG KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN Mục tiêu Kiến thức + Nắm vững khái niệm khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng, từ một điểm đến mặt phẳng và khoảng cách đường thẳng đến mặt phẳng. + Nắm được khái niệm khoảng cách giữa hai đường thẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng. + Nắm vững các tính chất về khoảng cách. Kĩ năng + Xác định được hình chiếu của một điểm đến đường thẳng và trên mặt phẳng. + Biết cách tính khoảng cách trong từng trường hợp. I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng Cho điểm O và đường thẳng . Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên . Khi đó khoảng cách OH được gọi là khoảng cách từ điểm O đến . d O, OH . Nhận xét: OH OM , M Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng Cho mặt phẳng và một điểm O. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng . Khi đó khoảng cách OH được gọi là khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng . d O, OH . Nhận xét: OH OM , M Trang 1 Khoảng cách từ một đường thẳng tới một mặt phẳng Cho đ

Chủ đề liên quan
Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM