Logo SHub
hint-header

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

Mô tả

UBND QUẬN BÌNH THẠNH TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ ĐỀ ĐỀ NGHỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2.5 điểm) Rút gọn: a) 6 x 1 x 3x 2 2 x 1 c) b) x 3 4 x x 1 2 x 2 x 12 10 x 2 x2 x2 x 4 Bài 2: (1.5 điểm) Tìm x : a ) 3 x 1 2 x 4 x 3 5 2 b) x 2 9 5x x 3 0 Bài 3: (1.5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 5a 2 10ab 5b2 b) 49 x2 14 x 16 y 2 20230 Bài 4: (0.75 điểm) Một nhóm học sinh muốn đo chiều cao của tòa nhà landmark 81 ( độ dài CG như hình vẽ) khi đã biết độ cao của hai tòa nhà kế bên. Em hãy tính chiều cao của tòa nhà landmark 81 và giải thích vì sao? Bài 5: (0.75 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 2 x 1 2 x 1 mét, chiều rộng bằng 4 x x 1 . Biết chiều dài hơn chiều rộng là 15 mét. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật trên. Bài 6: (3.0 điểm) Cho tam giác MNQ vuông tại M MN MQ . Kẻ đường cao MH H QN , gọi K là trung điểm của MN . Lấy điểm D đ

Chủ đề liên quan
Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lam Sơn – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lam Sơn – TP HCM