Logo SHub
hint-header

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

Mô tả

ĐỀ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THCS CỬU LONG Môn: TOÁN – Lớp: 7 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây: Câu 1. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: A. 3. B. 3 . 2 . 3 C. D. 9 . Câu 2. Khẳng định nào dưới đây sai? A. Căn bậc hai số học của 25 là 5. B. Căn bậc hai số học của 0 là 0. C. Căn bậc hai số học của 16 là -4. D. Căn bậc hai số học của 3 là 3 Câu 3. Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là: A. ℤ; B. ℚ; C. ℕ; D. ℝ. Câu 4. Giá trị gần đúng khi làm tròn đến hàng phần trăm của A. 4,5. B. 4,6 C. 4,59 21 là: D. 4,58 Câu 5. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ –0,5? A. Câu 6. 1 . 2 1 B. - . 2 C. 3 5 D. -3 . 5 3,5 bằng: A. 3,5 Câu 7. B. -3,5 C. 3,5 hoặc -3,5 D. cả ba câu trên đều sai Hình hộp chữ nhật ABCD .A ' B ' C ' D '

Chủ đề liên quan
Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lam Sơn – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lam Sơn – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Điện Biên – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Điện Biên – TP HCM