Logo SHub
hint-header

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

Mô tả

UBND QUẬN BÌNH THẠNH ĐỀ ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA MÔN: TOÁN – LỚP 7 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng. Câu 1: [NB - TN1] Căn bậc hai số học của 81 là : A. 9 B. -9 C. 11 D. -18 Câu 2. [NB - TN2] Số nào là số vô tỉ trong các số sau: A. 7 9 B. - 3 C. 1 D. 7,5 Câu 3. [NB - TN3] Cho x = 25 thì giá trị của x là : A. x = 5 B. x = – 5 C. x = 3 hoặc x = – 3 D. x = 25 hoặc x = – 25 Câu 4: [NB - TN4] Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai: A. NF = 7cm . B.QP = 4cm . C. Mặt đáy là MNPQ . Câu 5. [NB - TN5] Trong các hình vẽ dưới đây, hình biểu diễn hai góc kề bù là: A. Hình 1 B. Hình 1 C. Hình 1 D. EH = 7cm . Câu 6: [NB - TN6] Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ … để được đáp án đúng: “Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng,.. đường thẳng

Chủ đề liên quan
Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM