Logo SHub
hint-header

Bài giảng vectơ trong không gian, hai đường thẳng vuông góc

Mô tả

CHUYÊN ĐỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN BÀI GIẢNG VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC Mục tiêu Kiến thức + Trình bày được các tính chất, quy tắc biểu diễn vectơ. + Phát biểu được tích vô hướng của hai vectơ, góc giữa hai đường thẳng. Kĩ năng + Chứng minh được các đẳng thức vectơ, biểu diễn được vectơ theo các vectơ không trùng phương với nó. + Nắm được phương pháp chứng minh sự cùng phương của hai vectơ, tìm được điều kiện của ba vectơ đồng phẳng. + Tính được góc giữa hai đường thẳng. Vận dụng được tích vô hướng của hai vectơ để giải các bài toán. Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM A. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN Các định nghĩa a) Vectơ là một đoạn thẳng có hướng (có phân biệt điểm đầu và điểm cuối). +) Ký hiệu vectơ: AB (điểm đầu là A, điểm cuối là B) hay a, x, y,... +) Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. +) Giá của vectơ là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Sự cùng phương của hai vectơ

Chủ đề liên quan
Bài giảng khoảng cách trong không gian

24/11/2022

Bài giảng khoảng cách trong không gian

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM