Logo SHub
hint-header

Bài giảng góc trong không gian

Mô tả

VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN BÀI GIẢNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN Mục tiêu Kiến thức + Nắm được khái niệm góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng. + Nắm được phương pháp tính góc trong mỗi trường hợp cụ thể. Kĩ năng + Thành thạo các bước tính góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng. + Vận dụng các quy tắc tính góc vào giải các bài tập liên quan. Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM Góc giữa hai đường thẳng Định nghĩa: Góc giữa hai đường thẳng a và b là góc giữa hai đường thẳng a' và b' cùng đi qua một điểm và lần lượt song song hoặc trùng với a và b. Nhận xét: Để xác định góc giữa hai đường thẳng a, b ta lấy điểm O thuộc một trong hai đường thẳng đó rồi vẽ đường thẳng qua O và song song với đường thẳng còn lại. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng , P d , d AIH . b) d P d a) d P d , P 90o ; (với d' là hình chiếu của d lên (P)). Chú ý: 0o d , P 90o

Chủ đề liên quan
Bài giảng vectơ trong không gian, hai đường thẳng vuông góc

24/11/2022

Bài giảng vectơ trong không gian, hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng khoảng cách trong không gian

24/11/2022

Bài giảng khoảng cách trong không gian

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM