Logo SHub
hint-header

Bài giảng hàm số lượng giác

Mô tả

BÀI GIẢNG HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 1. Đường tròn lượng giác và dấu của các giá trị lượng giác Góc I II III IV sin x + + – – cos x + – – + tan x + – + – cot x + – + – 2. Công thức lượng giác cơ bản tan .cot 1 sin 2 cos 2 1 1 tan 2 1 cos 2 1 cot 2 1 sin 2 3. Cung liên kết Cung đối nhau Cung bù nhau Cung phụ nhau cos a cos a sin a sin a sin a cos a 2 sin a sin a cos a cos a cos a sin a 2 tan a tan a tan a tan a tan a cot a 2 cot a cot a cot a cot a cot a tan a 2 Góc hơn kém π sin sin cos cos Góc hơn kém π 2 sin cos 2 cos sin 2 tan tan tan cot 2 cot cot cot tan 2 Cách nhớ: cos đối sin bù phụ chéo tang và côtang hơn kém nhau pi Trang 1 4. Công thức cộng cung sin a b sin a.cos b cos a.sin b tan a b cos a b cos a.cos b sin a.sin b tan a tan b 1 tan

Chủ đề liên quan
Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Nguyên

24/11/2022

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Nguyên

Đề thi giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

24/11/2022

Đề thi giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Bài giảng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc

24/11/2022

Bài giảng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc

Bài giảng góc trong không gian

24/11/2022

Bài giảng góc trong không gian

Bài giảng vectơ trong không gian, hai đường thẳng vuông góc

24/11/2022

Bài giảng vectơ trong không gian, hai đường thẳng vuông góc