Logo SHub
hint-header

Bài giảng xác suất của biến cố

Mô tả

BÀI GIẢNG XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Mục tiêu Kiến thức + Hiểu được khái niệm biến cố và phân biệt được các biến cố giao, biến cố hợp, biến cố đối và biến cố độc lập. + HIểu được định nghĩa xác suất của biến cố và tính chất của xác suất. + Nắm vững công thức cộng xác suất và công thức nhân xác suất. Kĩ năng + Tính được xác suất của biến cố trong các bài toán xác suất cổ điển. + Vận dụng quy tắc tính xác suất trong các bài toán thực tế. Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 1. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu Phép thử ngẫu nhiên Ví dụ: Phép thử: Khi ta tung một đồng xu có 2 Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí mặt, ta hoàn toàn không biết trước được kết nghiệm mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc quả của nó. dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử Tuy nhiên, ta lại biết chắc chắn rằng đồng xu rơi xuống sẽ ở một trong 2 trạng thái: đó. Không gian mẫu sấp (S) hoặc ngửa (N). Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử Không gian mẫu c

Chủ đề liên quan