Logo SHub
hint-header

Đề cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN ĐĂNG LƯU (Đề thi có 1 trang) KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II LỚP 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022 Môn thi:TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. (2 điểm) Giải các bất phương trình a) 3 1 0 1 x x ; b) 2 2 4 4 x x Câu 2. (2 điểm) Cho 3 sin 5 x biết 2 x . Tính cos ; tan ;cos ,sin 2 3 6 x x x x . Câu 3. (1 điểm) Tìm m 2 2 2 3 2 0 x m x có hai nghiệm phân biệt. Câu 4 (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ( 4;5);B(2;1) A . a) Viết phương trình tham số đường thẳng qua A nhận AB làm vecto chỉ phương. b) Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn AB. Câu 5 (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho đường thẳng : 2 + 5 = 0 và đường thẳng : 3 + 4 + 1 = 0 a) Gọi là góc giữa đường thẳng d và đường thẳng .Tính . b) Tính khoảng cách từ điểm (0 ; 1) . Câu 6 (2 điểm) Cho đường tròn 2 2 : 8 12 16 0 C x y x y : a) Tìm tâm và bán kính của đường tròn. b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB với 1;5 , ( 5; 3) A B . c) Viết phương trình tiếp tuyến của C tại điểm M trên C có tung độ bằng 0. Câu 7 (1 điểm) Chứng minh rằng sin 1 cot 1 cos sin x x x x với , x k k . ------- Hết ------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ................................................... Số báo danh: ....................... Họ và tên giám thị: ................................................. Chữ ký: ................................ ASỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN ĐĂNG LƯU (Đề thi có 1 trang) KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II LỚP 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022 Môn thi:TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. (2 điểm) Giải các bất phương trình a) 2 3 0 2 x x ; b) 2 3 2 2 x x Câu 2. (2 điểm) Cho 4 cos 5 x , biết 3 2 x . Tính sin ;cot ;sin ;cos 2 6 3 x x x x Câu 3. (1 điểm) Tìm m 2 3 5 4 0 x m x vô nghiệm. Câu 4 (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ( 3; 2); B(1;6) A . a) Viết phương trình tham số đường thẳng qua B nhận AB làm vecto chỉ phương. b) Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn AB. Câu 5 (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho đường thẳng : 3 + 2 + 7 = 0 và đường thẳng : 4 + 5 = 0 a) Gọi là góc giữa đường thẳng d và đường thẳng .Tính . b) Tính khoảng cách từ điểm (1; −1) . Câu 6 (2 điểm) Cho đường tròn 2 2 : 14 10 25 0 C x y x y : a) Tìm tâm và bán kính của đường tròn. b) Viết phương trình đường tròn có tâm 4; 2 I và đi qua 2;6 A . c) Viết phương trình tiếp tuyến của C tại điểm M trên C có hoành độ bằng 0. Câu 7 (1 điểm) Chứng minh rằng cos 1 tan 1 sin cos x x x x vói , 2 x k k . ------- Hết ------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ................................................... Số báo danh: ....................... Họ và tên giám thị: ................................................. Chữ ký: ................................ B

Chủ đề liên quan
Đề học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

04/05/2022

Đề học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2022 môn Toán trường THPT Đồng Lộc – Hà Tĩnh

04/05/2022

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2022 môn Toán trường THPT Đồng Lộc – Hà Tĩnh

Đề cuối kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM

04/05/2022

Đề cuối kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bảo Thắng – Lào Cai

04/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bảo Thắng – Lào Cai

Đề học sinh giỏi huyện môn Toán năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Di Linh – Lâm Đồng

04/05/2022

Đề học sinh giỏi huyện môn Toán năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Di Linh – Lâm Đồng