Logo SHub
hint-header

Đề cuối kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM

Mô tả

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN ĐĂNG LƯU (Đề thi có 01 trang) KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II LỚP 11 - NĂM HỌC 2021 - 2022 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. (3,0 điểm) Tính giới hạn a) 2 3 2 3 1 2 1 2 lim 1 3 3 2 x x x x x x x ; b) 2 3 2 3 11 lim 3 x x x x x ; c) 3 2 3 2 2 3 4 1 lim 5 2 3 x x x x x x x ; d) 2 lim 3 2 x x x x . Câu 2. (1,5 điểm) a) Xét tính liên tục của hàm số 2 2 6 3 3 24 6 3 x x khi x f x x x khi x tại 3 o x . b) Chứng minh phương trình 5 4 3 3 2 6 1 0 x x x x có ít nhất 2 nghiệm trên khoảng 1;4 . Câu 3. (2,5 điểm) . Tính đạo hàm của các hàm số: a) 3 2 2 3 2. y x x ; b) 3 2 1 1 y x x x ; c) 3 2 1 x y x . d) Cho hàm số 3 2 5 2 y x x có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm 1; 2 A . Câu 4. (1,5 điểm) Cho hình chóp . S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , SA vuông góc với 3 SA a . Gọi M là trung điểm SC . a) Tính số đo góc giữa cạnh bên SC với mặt đáy. b) Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt đáy. Câu 5. (1,5 điểm) Cho hình chóp . S ABCD có ABCD là hình vuông tâm O , 2 AB a , SO vuông góc mp ABCD và 3 SO a . a) Tính góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABCD . b) Tính khoảng cách từ điểm O SBC , suy ra khoảng cách từ A SBC . ------- Hết ------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ................................................... Số báo danh: ....................... Họ và tên giám thị: ................................................. Chữ ký: ................................ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II LỚP 11 - NĂM HỌC 2021 - 2022 A2 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN ĐĂNG LƯU (Đ 01 trang) Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. (3,0 điểm) Tính giới hạn a) 2 3 2 3 1 3 1 4 4 3 lim 1 2 2 3 x x x x x x x ; b) 2 2 3 2 17 lim 2 x x x x x ; c) 4 2 4 3 2 3 4 2 lim 2 1 x x x x x x x ; d) 2 lim 1 1 x x x x . Câu 2. (1,5 điểm) a) Xét tính liên tục của hàm 2 2 2 1 1 2 1 x x khi x f x x x khi x tại 1 o x . b) Chứng minh phương trình 5 4 2 3 3 5 0 x x x có ít nhất 2 nghiệm trên khoảng 3;3 . Câu 3. (2,5 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số: a) 2 3 6 19 y x x ; b) 3 2 5 1 y x x x ; c) 2 3 . 1 x y x d) Cho hàm số 3 2 3 8 y x x có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm 2;4 B . Câu 4. (1,5 điểm) Cho hình chóp . S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , SA vuông góc với 3 SA a . Gọi N là trung điểm SB . a) Tính số đo góc giữa cạnh bên với mặt đáy. b) Tính khoảng cách từ điểm N Câu 5. (1,5 điểm) Cho hình chóp . S ABCD có ABCD là hình vuông tâm O , 6 AB a , SO vuông góc mp ABCD và 3 SO a . a) Tính góc giữa hai mặt phẳng SCD và ABCD . b) Tính khoảng cách từ điểm O SCD , suy ra khoảng cách từ B SCD . ------- Hết ------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ................................................... Số báo danh: ....................... Họ và tên giám thị: ................................................. Chữ ký: ................................ SB B

Chủ đề liên quan
Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bảo Thắng – Lào Cai

04/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bảo Thắng – Lào Cai

Đề học sinh giỏi huyện môn Toán năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Di Linh – Lâm Đồng

04/05/2022

Đề học sinh giỏi huyện môn Toán năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Di Linh – Lâm Đồng

Đề cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM

04/05/2022

Đề cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM

Đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

04/05/2022

Đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội

05/05/2022

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội