Logo SHub
hint-header

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có trục đối xứng

Mô tả

Page 1 HH6. CHUYÊN ĐỀ 5-HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG PHẦN I.TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Khái niệm hình có trục đối xứng. Các hình trên đều có chung tinh chất: Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần, mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau. Những hình như thế gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó. 2. Nhận xét. * Mỗi đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng của hình tròn. * Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi. * Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật. PHẦN II.CÁC DẠNG BÀI. Dạng 1. Nhận biết hình có trục đối xứng trong thực tế I.Phương pháp giải. Dựa vào khái niệm hình có trục đối xứng, học sinh quan sát các hình ảnh để nhận biết hình có trục đối xứng. II.Bài toán. Bài 1. Các hình ảnh tại một số địa danh du lịchnổi tiếng thế giới sau đây có trục đối xứng không? Nếu có em hãy chỉ ra trục đối xứng của hình ảnh đó? ( a ) ( b ) ( c ) Lời giải Các hình ảnh (a) (b) trên có trục đối xứngPage 2 ( a ) ( b ) ( c ) Bài 2. Các hình ảnh tại một số địa danh du lịch tại một số ngôi chùa của Việt Nam sau đây có trục đối xứng không? Nếu có em hãy chỉ ra trục đối xứng của hình ảnh đó? ( a ) ( b ) ( c ) Lời giải Các hình ảnh (a), (b) có trục đối xứng ( a ) ( b ) ( c ) Bài 3. Các hình ảnh theo kiến trúc hiện đại thế giới sau đây có trục đối xứng không? Nếu có em hãy chỉ ra trục đối xứng của hình ảnh đó?

Chủ đề liên quan
Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có tâm đối xứng

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có tâm đối xứng

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề điểm nằm giữa hai điểm, tia

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề điểm nằm giữa hai điểm, tia

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình vuông, hình chữ nhật, hình thang

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình vuông, hình chữ nhật, hình thang

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề số đo góc

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề số đo góc