Logo SHub
hint-header

Bài giảng các quy tắc tính đạo hàm

Mô tả

ĐẠO HÀM BÀI GIẢNG QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM Mục tiêu Kiến thức + Nắm được quy tắc và các công thức tính đạo hàm. + Trình bày được cách tìm đạo hàm thích hợp. + Trình bày được cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm. Kĩ năng + Tìm được đạo hàm các hàm số thường gặp, đạo hàm hàm số hợp. + Viết được phương trình tiếp tuyến và giải quyết các bài toán liên quan. + Vận dụng đạo hàm để giải phương trình, bất phương trình,; chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức, tính giới hạn. Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 1. Đạo hàm của một số hàm số thường gặp c 0, c là hằng số; x 1; 1 1 x x2 ; x 2 1 x ; x n.x n n 1 ( với n là số tự nhiên). 2. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương. Cho các hàm số u u x ; v v x có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Ta có: 1. u v u v; 2. u v u v; 3. u.v uv vu; u uv vu 4. v v x 0. v2 v Chú ý: a) k.v kv ( k: hằng số); 1 v b) 2 v v x 0 . v v Mở rộng: u1 u2 ... un u1 u2 ... un ;

Chủ đề liên quan