Logo SHub
hint-header

Bài giảng cấp số nhân

Mô tả

CHUYÊN ĐỀ BÀI GIẢNG CẤP SỐ NHÂN Mục tiêu Kiến thức + Nắm vững khái niệm cấp số nhân + Nắm được tính chất 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân + Nắm được công thức tổng quát, công thức tính tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân Kĩ năng + Nhận biết được một cấp số nhân dựa vào định nghĩa + Tìm được yếu tố còn lại khi biết 3 trong 5 yếu tố: số hạng đầu, số hạng thứ k, tổng n số hạng đầu tiên, công bội, số số hạng của cấp số nhân + Áp dụng tính chất cấp số nhân vào các bài toán giải phương trình, chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức + ứng dụng vào các bài toán thực tế Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM Định nghĩa Cấp số nhân là một dãy sô (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q Số q được gọi là công bội của cấp số nhân Nếu un là cấp số nhân với công bội q, ta có công thức truy hồi un 1 un .q với n * Đặc biệt: Khi q 0 , cấp số nhân có dạng u1 , 0, 0,..., 0,... Khi q 1 , cấp số

Chủ đề liên quan