Logo SHub
hint-header

Bài giảng hai mặt phẳng song song

Mô tả

CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG BÀI GIẢNG HAI MẶT PHẲNG SONG SONG Mục tiêu Kiến thức + Nhận biết được hai mặt phẳng song song. + Nhận biết được hình lăng trụ, hình hộp và hình chóp cụt. Kĩ năng + Chứng minh được hai mặt phẳng song song với nhau. + Áp dụng tính chất song song vào bài toán tìm thiết diện của hai mặt phẳng. Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM Định nghĩa Hai mặt phẳng gọi là song song nếu chúng không có điểm chung. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng Với hai mặt phẳng phân biệt và có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau: + a; + // . Định lí 1. Nếu mặt phẳng chứa hai đường thẳng a, b cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng thì song song với . a , b a b A // . a // , b // Định lí 2. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng, có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó. Hệ quả 1: Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng thì có duy nhất một mặt phẳng chứa a và song song vớ

Chủ đề liên quan