Logo SHub
hint-header

Bài giảng đường thẳng song song với mặt phẳng

Mô tả

CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG BÀI GIẢNG ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG Mục tiêu Kiến thức + Nhận biết được đường thẳng song song với mặt phẳng. + Nắm được phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng. Kĩ năng + Thành thạo các kỹ năng chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng. Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM Vị trí tương đối của đường thẳng với mặt phẳng trong không gian Đường thẳng d song song với mặt phẳng khi chúng không có điểm chung. Đường thẳng d cắt mặt phẳng khi chúng có một điểm chung duy nhất. Đường thẳng d được chứa trong mặt phẳng khi đường thẳng d và mặt phẳng có hai điểm chung trở lên. Tính chất a) Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng thì d song song với . Khi và chỉ khi d song song với đường thẳng d nằm trong . b) Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng . Nếu mặt phẳng chứa a và cắt theo giao tuyến b thì b song song với a. TOANMATH.com Trang 2 c) Nếu hai mặt phẳng phân

Chủ đề liên quan