Logo SHub
hint-header

Bài giảng một số phương trình lượng giác thường gặp

Mô tả

CHUYÊN ĐỀ BÀI GIẢNG MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP Mục tiêu Kiến thức + Nhận biết được các dạng phương trình lượng giác thường gặp và cách giải. Kĩ năng + Biết áp dụng công thức nghiệm đối với từng phương trình lượng giác cơ bản. + Vận dụng phương pháp giải phương trình phù hợp vào từng trường hợp. I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA SƠ ĐỒ CHUNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐỀ BÀI Sử dụng các công thức biến đổi lượng giác 4 phương trình lượng giác cơ bản 4 dạng phương trình lượng giác Đưa về phương trình tích hoặc thường gặp đánh giá bất đẳng thức, hàm số a sin x b cos x c 4 phương trình lượng giác cơ bản a sin 2 x b sin x cos x c cos 2 x d a sin x cos x b sin x cos x c 0 a tan 2 x cot 2 x b tan x cot x c 0 II. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Phương trình thuần nhất Phương pháp giải a sin x b cos x c Ví dụ: Giải phương trình a, b \ 0 . 3 sin 3 x cos 3 x 2. Hướng dẫn giải Để giải phương trình có dạng trên, ta thực hiện theo các bước s

Chủ đề liên quan