Logo SHub
hint-header

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề bảng thống kê và các dạng biểu đồ

Mô tả

Page 1 CHỦ ĐỀ 1: BẢNG THỐNG KÊ VÀ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ PHẦN I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. Dữ liệu, thu thập, phân loại và xử lý dữ liệu. Dữ liệu : Những thông tin thu thập được như số, chữ, hình ảnh... được gọi là dữ liệu. Những dữ liệu dưới dạng số được gọi là số liệu. Có nhiều cách để thu thập dữ liệu như quan sát, lập phiếu điều tra (phiếu hỏi)... hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web... Thông tin rất đa dạng phong phú. Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định gọi là phân loại dữ liệu. tiêu chí đánh giá , ví dụ như dữ liệu phải: + Đúng định dạng. + Nằm trong phạm vi dự kiến. 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng. Khi điều tra về một vấn đề nào đó, người ta thường thu thập dữ liệu và ghi lại trong bảng dữ liệu ban đầu (ta thường viết tất cả các giá trị, các giá trị khác nhau được viết tắt khác nhau ). Bảng thống kê là một cách trình bày dữ liệu chi tiết hơn bảng dữ liệu ban đầu, bao gồm các hàng và các cột, thể hiện danh sách các đối tượng thống kê cùng với các dữ liệu của đối tượng đó. 3. Vẽ biểu đồ cột Bước 1: Vẽ trục ngang biểu diễn các đối tượng nghiên cứu của số liệu Bước 2: Với mỗi đối tượng nghiên cứu trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số liệu dữ liệu. (Chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau) Bước 3: Đặt tên cho biểu đồ, ghi chú thích và tô màu cho các cột (nếu cần) để hoàn thiện biểu đồ. PHẦN II.CÁC DẠNG BÀI. DẠNG 1: Thu thập và phân loại dữ liệu. I.Phương pháp giải. - Để đánh giá tính hợp lý của dữ liệu ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá , ví dụ như dữ liệu phải: + Đúng định dạng. + Nằm trong phạm vi dự kiến. - Cách phân loại dữ liệu: Những dữ liệu dưới dạng số được gọi là số liệu. II.Bài toán. Bài 1 : Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 A yêu cầu lớp trưởng điều tra về loại nhạc cụ: Organ, Ghita, Kèn, Trống, Sáo mà các học sinh trong lớp yêu thích nhất. a) Lớp trưởng lớp 6 A cần thu thập những dữ liệu nào?Page 2 b) Nêu những đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê? c) Từ bảng của dưới đây, dãy số liệu lớp trưởng lớp 6 A liệt kê có hợp lý không? Vì sao? Nhạc cụ Kiểm đếm Số bạn yêu thích Organ 12 Ghita 7 Kèn 15 Trống 25 Sáo 15 Lời giải a) Khi tiến hành thống kê lớp trưởng lớp 6 A cần thu thập thông tin về loại nhạc cụ yêu thích nhất của các học sinh trong lớp. b) Đối tượng thống kê là 5 loại nhạc cụ: Organ, Ghita, Kèn, Trống, Sáo. Tiêu chí thống kê là số học sinh yêu thích từng loại nhạc cụ đó. c) Số thành viên trong câu lạc bộ theo thống kê của lớp trưởng là: 12 7 15 25 15 74 (học sinh) Theo quy định, mỗi lớp ở bậc THCS có không quá 45 HS. Thực tế, do điều kiện khó khăn, một lớp có số học sinh nhiều hơn 45 HS nhưng không có lớp nào có 74 học sinh, 74 là giá trị không hợp lí. Bài 2: Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích của 27 khách hàng trong tối thứ bảy và thu được kết quả như sau: Loại kem Kiểm đếm Dâu Khoai môn Sầu riêng Sô cô la Vani Từ bảng kiểm đếm của bạn Mai, em hãy cho biết: a) Mai đang điều tra về vấn đề gì? b) Hãy chỉ ra các dữ liệu mà bạn ấy thu thập được trong bảng. c) Loại kem nào được mọi người yêu thích nhất? Lời giải

Chủ đề liên quan
Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có trục đối xứng

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có trục đối xứng

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có tâm đối xứng

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có tâm đối xứng

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề điểm nằm giữa hai điểm, tia

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề điểm nằm giữa hai điểm, tia

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình vuông, hình chữ nhật, hình thang

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình vuông, hình chữ nhật, hình thang

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm