Logo SHub
hint-header

Nguyên nhân và kết quả, cái nào có trước?

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Nguyên nhân và kết quả, cái nào có trước?

A

Cả hai xuất hiện cùng lúc.

B

Không có đáp án nào đúng.

C

Kết quả.

D

Nguyên nhân.
Chủ đề liên quan
Để phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay cần phải thực hiện những phương hướng nào?

A

Tất cả đều đúng

B

Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ xã hội chủ nghĩa.

C

Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh một hệ thống chính sách xã hội phù hợp.

D

Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế đất nước.
Lao động phức tạp:

A

Lao động trí óc

B

Lao động trải qua huấn luyện, đào tạo, lao động thành thạo

C

Lao động trừu tượng

D

Lao động xã hội cần thiết
Khách thể khám phá của triết học là thế giới trong

A

Hệ thống chỉnh thể toàn vẹn vốn có của nó

B

Hệ thống toàn vẹn vốn có của nó

C

Hệ thống toàn vẹn vốn có của nó
Thuyết Khả tri

A

khẳng định khả năng nhận thức của con người

B

phủ nhận khả năng nhận thức của con người

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguồn gốc ra đời của CNDT? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A

Do cả ba nguyên nhân trên.

B

Sự tuyệt đối hóa vai trò của ý thức.

C

Tuyệt đối hóa vai trò của lao động trí óc và của giai cấp thống trị.

D

Xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức mang tính biện chứng của con người.